Gruppera

Grupperar markerade objekt så att de kan flyttas och formateras som om de vore ett enda objekt.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Group.

Open context menu - choose Group.


Arbeta med grupper

Om du vill redigera de enskilda objekten i en grupp markerar du gruppen, högerklickar och väljer .

När du redigerar en grupp visas de objekt som inte ingår i gruppen nedtonade.

Använd Tabb och Skift+Tabb för att gå framåt eller bakåt genom objekten i gruppen.

Om du vill dela upp gruppen högerklickar du på gruppen och väljer

Grupp-objekt

Grupperar de markerade objekten så att de fungerar som ett kombinerat objekt.

Upphäv gruppering

Delar upp den markerade gruppen i enskilda objekt.

Redigera grupp

Öppnar den markerade grupperingen så att de enskilda objekten kan redigeras. Om den markerade grupperingen innehåller en sammanflätad gruppering kan du upprepa kommandot för undergrupperna.

Lämna gruppering

Avslutar gruppen så att det inte längre går att redigera de enskilda objekten i gruppen.

Stötta oss!