Redigera punkter

Här kan du ändra form på det markerade ritobjektet.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Edit - Toggle Point Edit Mode.

Från kontextmenyn:

Toggle Point Edit Mode

Från gränssnittet med flikar:

Choose Draw - Toggle Point Edit Mode.

On the Draw menu of the Draw tab, choose Toggle Point Edit Mode.

Från verktygslisterna:

Icon Toggle Point Edit Mode

Toggle Point Edit Mode


Om du vill redigera formen på ett markerat objekt klickar du på ikonen Punkter på verktygsraden Ritverktyg och drar sedan en av punkterna på objektet.

Stötta oss!