Redigera punkter

Här kan du ändra form på det markerade ritobjektet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Edit - Points.

Icon Edit Points

Redigera punkter


Om du vill redigera formen på ett markerat objekt klickar du på ikonen Punkter på verktygsraden Ritverktyg och drar sedan en av punkterna på objektet.

Stötta oss!