Som tecken

Förankrar det markerade objektet som ett tecken i den aktuella texten. Om det markerade objektets höjd är större än den aktuella teckensnittsstorleken, ökas höjden för den rad som objektet befinner sig på.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Anchor - As Character.


Stötta oss!