Vid ram

Anchors the selected object to a surrounding frame.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Format - Anchor - To Frame.

Från kontextmenyn:

Choose Anchor - To Frame.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Image - Anchor menu - To Frame.


Stötta oss!