Vid cellen

Förankrar det markerade objektet till en cell. Förankringssymbolen visas i cellens övre vänstra hörn.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Anchor - To Cell.


Stötta oss!