Vid cellen

Förankrar det markerade objektet till en cell. Förankringssymbolen visas i cellens övre vänstra hörn.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Format - Anchor - To Cell.

Från kontextmenyn:

Choose Anchor - To Cell.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Image - Anchor menu - To Cell.


Stötta oss!