Vid stycket

Förankrar det markerade objektet till det aktuella stycket.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Anchor - To Paragraph.


Förankringssymbolen visas i vänster sidmarginal i början av stycket.

Stötta oss!