Vid sidan

Förankrar det markerade objektet till den aktuella sidan.

Det förankrade objektet blir kvar på den aktuella sidan även om du infogar eller raderar text.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Anchor - To Page.


Förankringssymbolen visas i sidans övre vänstra hörn.

Stötta oss!