Förankring

Anger förankringsalternativ för det markerade objektet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Anchor.

On Form Design bar, click

Icon Anchor

Byt förankring


Allows you to switch between anchoring options.

Vid sidan

Förankrar det markerade objektet till den aktuella sidan.

Stötta oss!