Anchor

Shows anchoring options for the selected object.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Format - Anchor.

Från kontextmenyn:

Right-click on a selected object - choose Anchor.

Från verktygslisterna:

Icon Anchor

Anchor


Stötta oss!