Till förgrunden

Flyttar det markerade objektet framför texten.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Arrange - To Foreground.

Icon To Foreground

I förgrunden


Stötta oss!