Längre bak

Flyttar det markerade objektet en nivå nedåt, så att det kommer närmare staplingsordningens lägsta nivå.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Arrange - Send Backward (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Send Backward (LibreOffice Draw).

+minustecken(LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Send Backward (LibreOffice Impress).

Icon Send Backward

Längre bak


Stötta oss!