Längre bak

Flyttar det markerade objektet en nivå nedåt, så att det kommer närmare staplingsordningens lägsta nivå.

Så här använder du det här kommandot...

Från verktygslisterna:

Icon Send Backward

Längre bak


Stötta oss!