Längre fram

Flyttar det markerade objektet en nivå uppåt, så att det kommer närmare staplingsordningens högsta nivå.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Arrange - Bring Forward (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Bring Forward (LibreOffice Draw).

+plustecken(LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Bring Forward (LibreOffice Impress).

Icon Bring Forward

Längre fram


Stötta oss!