Längst fram

Flyttar det markerade objektet längst upp i staplingsordningen, så att det befinner sig framför de andra objekten.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Från kontextmenyn:

Choose Arrange - Bring to Front.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Image - Bring to Front.

Choose Object - Bring to Front

Från verktygslisterna:

Icon Bring to Front

Längst fram


Stötta oss!