Placering

Changes the stacking order of the selected object(s).

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Arrange (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Open context menu - choose Arrange (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Choose Shape - Arrange (LibreOffice Draw).

Icon Arrange

Placering


Nivå för text och grafik

Alla objekt som du placerar i ett dokument staplas successivt på föregående objekt. Använd placeringskommandona om du vill ändra staplingsordningen för objekt i ett dokument. Det går inte att ändra staplingsordningen för text.

Längst fram

Flyttar det markerade objektet längst upp i staplingsordningen, så att det befinner sig framför de andra objekten.

Längre fram

Flyttar det markerade objektet en nivå uppåt, så att det kommer närmare staplingsordningens högsta nivå.

Längre bak

Flyttar det markerade objektet en nivå nedåt, så att det kommer närmare staplingsordningens lägsta nivå.

Längst bak

Flyttar det markerade objektet längst ned i staplingsordningen, så att det befinner sig bakom de andra objekten.

Till förgrunden

Flyttar det markerade objektet framför texten.

Till bakgrunden

Flyttar det markerade objektet bakom text.

Stötta oss!