Flip Horizontally

Flips the selected object(s) horizontally from left to right.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Från kontextmenyn:

Choose Rotate or Flip - Horizontally

Från verktygslisterna:

Icon Flip Horizontally

Flip Horizontally


Stötta oss!