Vertikalt

Flips the selected object(s) vertically from top to bottom.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Shape - Flip - Vertically (LibreOffice Draw).

Choose Format - Image - Properties - Image tab.

Open context menu - choose Flip - Vertically (presentation documents).


Stötta oss!