Spegelvänd

Spegelvänder det markerade objektet horisontellt eller vertikalt.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Shape - Flip (LibreOffice Draw).

Choose Format - Image - Properties - Image tab.

Open context menu - choose Flip (presentation documents).


Flip Vertically

Flips the selected object(s) vertically from top to bottom.

Flip Horizontally

Flips the selected object(s) horizontally from left to right.

Stötta oss!