Förklaringar

Ange den valda förklaringens egenskaper.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Position and Size - Callout tab. This is only available for textbox callouts, not for custom shapes callouts.


Symbolen Info

These callouts are a legacy of the first versions of LibreOffice. You must customize a toolbar or menu to insert these callouts. The newer custom shape callouts offer more features, for example a Callouts toolbarIcon where you can select the shape.


Grafiska alternativfält

Klicka på den förklaringsformatmall som du vill använda för den markerade förklaringen.

Avstånd

Ange hur stort utrymme som ska lämnas mellan slutet på förklaringsraden och förklaringsrutan.

Fäste

Välj var förklaringsraden ska utgå ifrån, i relation till förklaringsrutan.

Längd

Ange hur långt förklaringsradssegmentet som sträcker sig från förklaringsrutan till radens böjningspunkt ska vara.

Symbolen Info

Rutan Längd är bara tillgänglig om du markerar förklaringsformatmallen Vinklad linje med en knick och avmarkerar kryssrutan Optimal.


Optimal

Klicka här för att på bästa sätt visa en linje med en vinkel.

Stötta oss!