Rotation

Roterar det markerade objektet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Position and Size - Rotation tab.

Icon Rotate

Rotera


Pivot Point

Det markerade objektet roterar runt en rotationspunkt som du anger. Som standard används objektets mitt som rotationspunkt.

note

Om du anger en rotationspunkt som ligger alltför långt utanför objektets inramning kan objektet rotera bort från sidan.


Position X

Ange horisontellt avstånd från sidans vänstra kant till rotationspunkten.

Position Y

Ange vertikalt avstånd från sidans övre kant till rotationspunkten.

Default settings

Klicka där du vill placera rotationspunkten.

Rotation Angle

Ange hur många grader du vill rotera det markerade objektet, eller klicka i rotationsrastret.

Vinkel

Ange hur många grader du vill rotera det markerade objektet.

Default settings

Klicka och ange rotationsvinkeln i steg om 45 grader.

Stötta oss!