Position och storlek

Ändrar storlek, flyttar, roterar eller snedställer det markerade objektet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Position and Size.


Position och storlek

Ändrar storlek eller flyttar på det markerade objektet.

Rotation

Roterar det markerade objektet.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Stötta oss!