Position och storlek

Ändrar storlek, flyttar, roterar eller snedställer det markerade objektet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Position and Size.


Position och storlek

Ändrar storlek eller flyttar på det markerade objektet.

Rotation

Roterar det markerade objektet.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Stötta oss!