Text

Bestämmer layout och förankringsegenskaper för text i det markerade ritobjektet eller textobjektet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - - Text tab.


Texten placeras relativt kanterna på ritobjektet eller textobjektet.

Drawing Object Text

Anpassa bredd till text

Ökar objektbredden till textbredden om objektet är smalare än texten.

Anpassa höjd till text

Expanderar objektet i höjdled så att det blir lika högt som texten, om objektet är lägre än texten.

Anpassa till ram

Resizes the text to fit the entire area of the drawing or text object. This control is available only when the other "fit" controls are not selected.

Konturflöde

Anpassar textflödet så att det motsvarar det markerade ritobjektets konturer.

Custom Shape Text

Automatiskt radyte i form

Anpassar texten som du har lagt till efter att ha dubbelklickat på en anpassad form så att texten ska få plats i formen.

Ändra storlek på form för att passa text

Ändrar storlek på en anpassad form så att den passar texten som du har skrivit efter att ha dubbelklickat på formen.

Avstånd till inramning

Ange hur mycket plats som ska finnas mellan rit- eller textobjektets kanter och textens ram.

Vänster

Ange hur mycket plats som ska finnas mellan rit- eller textobjektets vänstra kant och textens vänstra ram.

Höger

Ange hur mycket plats som ska finnas mellan rit- eller textobjektets högra kant och textens högra ram.

Uppe

Ange hur mycket plats som ska finnas mellan rit- eller textobjektets övre kant och textens övre ram.

Nere

Ange hur mycket plats som ska finnas mellan rit- eller textobjektets nedre kant och textens nedre ram.

Textförankring

Bestäm förankringens typ och position.

Grafiskt alternativfält

Klicka där du vill placera textens förankring.

Hel bredd

Förankrar texten till ritobjektets eller textobjektets hela bredd.

Stötta oss!