Transparens

Anger genomskinlighetsalternativ för det markerade objektets fyllning.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Area - Transparency tab (drawing documents).

Choose Format - Object and Shape - Area - Transparency tab (presentation documents).

Choose Format - Chart Wall - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Chart Area - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Chart Floor - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - All Titles - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Main Title - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Subtitle - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Title (X Axis) - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Title (Y Axis) - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Title (Z Axis) - Transparency tab (chart documents)

Choose Format - Object Properties - Data Point - Transparency - tab (chart documents).

Choose Format - Object Properties - Data Series - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Paragraph - Transparency tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Transparency tab.


Transparensläge

Välj vilken typ av genomskinlighet du vill använda.

Ingen transparens

Stänger av färggenomskinlighet. Detta är standardinställningen.

Transparens

Aktiverar färggenomskinlighet. Markera det här alternativet och ange sedan ett värde i rutan. 0 % står för helt ogenomskinligt och 100 % för helt transparent.

Rotationsfält Transparens

Justerar genomskinligheten hos den aktuella färgfyllning. Ange ett värde mellan 0% (ogenomskinlig) och 100% (genomskinlig).

Färggradient

Använder en genomskinlighetsgradient för den aktuella fyllnadsfärgen. Välj det här alternativet och ange egenskaperna för gradienten.

Typ

Välj vilken typ av genomskinlighetsgradient du vill använda.

Centrum X

Ange gradientens horisontella förskjutning.

Centrum Y

Ange gradientens vertikala förskjutning.

Vinkel

Ange gradientens rotationsvinkel.

Marginal

Ange hur mycket du vill att det genomskinliga området för gradienten ska justeras. Standardvärdet är 0 %.

Startvärde

Ange ett genomskinlighetsvärde för gradientens startpunkt, där 0 % är helt ogenomskinligt och 100 % är helt transparent.

Slutvärde

Ange ett genomskinlighetsvärde för gradientens slutpunkt, där 0 % är helt ogenomskinligt och 100 % är helt transparent.

Förhandsgranskning

Använd förhandsgranskningen för att granska ändringarna innan du ändrar genomskinlighetseffekten för det markerade objektets färgfyllning.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Stötta oss!