Skugga

Add a shadow to the selected drawing object, and define the properties of the shadow.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Area - Shadow tab.


Egenskaper

Ange alternativ för den skugga du vill tilldela.

Använd skugga

Adds a shadow to the selected drawing object.

Position

Click where you want to cast the shadow.

Distans

Enter the distance that you want the shadow to be offset from the selected object.

Färg

Select a color for the shadow.

Transparens

Enter a percentage from 0% (opaque) to 100% (transparent) to specify the transparency of the shadow.

Förhandsgranskningsfält

Visar förhandsgranskning av det aktuella urvalet.

Skugga

Lägger till en skugga i det markerade objektet. Om objektet redan har en skugga tas skuggan bort. Om du klickar på den här ikonen och inget objekt är markerat så läggs skuggan till i nästa objekt du ritar.

Icon Add Shadow

Skugga

Stötta oss!