Hatch

Set the properties of a hatching pattern, or save a new hatching pattern.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Area - Hatch tab.

- Hatch tab.


Hatch

Listar de tillgängliga skrafferingsmönstren. Du kan även ändra samt skapa egna skrafferingar.

note

To rename a hatching pattern, select the pattern, right-click and choose Rename. To delete a hatching pattern, select the pattern, right-click and choose Delete.


Lägg till

Lägger till ett användardefinierat skrafferingsmönster i den aktuella listan. Ange egenskaper för skrafferingsmönstret och klicka sedan på den här knappen.

Modifiera

Använder de aktuella skrafferingsegenskaperna i det markerade skrafferingsmönstret. Om du vill kan du spara mönstret under ett annat namn.

Options

Definiera eller ändra ett skrafferingsmönster.

Avstånd

Ange hur stort utrymme som ska finnas mellan skrafferingslinjerna.

Vinkel

Ange rotationsvinkel för skrafferingslinjerna, eller klicka på en position i vinkelrastret.

Linjetyp

Välj den typ av skrafferingslinjer du vill använda.

Linjefärg

Välj en färg för skrafferingslinjerna.

Background Color

To apply a background color, select the Background color box, then select a color.

Förhandsgranska

Visar förhandsgranskning av det aktuella urvalet.

Stötta oss!