Färggradienter

Select a gradient, modify the properties of a gradient, or save a new gradient.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Area - Gradients tab.


Gradient

Lists the available gradients. You can also modify or create your own gradients.

Lägg till

Lägger till en användardefinierad gradient i den aktuella listan. Ange egenskaper för gradienten och klicka sedan på den här knappen.

Modifiera

Tilldelar den markerade gradienten aktuella gradientegenskaper. Om du vill kan du spara gradienten under ett annat namn.

note

To rename a gradient, select the gradient, right-click and choose Rename. To delete a gradient, select the gradient, right-click and choose Delete.


Options

Use the options to define or modify a gradient.

Typ

Välj den färggradient du vill använda.

Centrum X

Enter the horizontal offset for the gradient, where 0% corresponds to the current horizontal location of the endpoint color in the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

Centrum Y

Enter the vertical offset for the gradient, where 0% corresponds to the current vertical location of the endpoint color in the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

Vinkel

Ange en rotationsvinkel för den markerade gradienten.

Transition start

Enter the amount by which you want to adjust the area of the endpoint color on the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

From Color

Välj en startfärg för färggradienten.

Enter the intensity for the color in the From Color box, where 0% corresponds to black, and 100 % to the selected color.

To Color

Välj en slutfärg för färggradienten.

Enter the intensity for the color in the To Color box, where 0% corresponds to black, and 100 % to the selected color.

Ta bort

Raderar markerat/markerade element efter bekräftelse.

Förhandsgranska

Visar förhandsgranskning av det aktuella urvalet.

Stötta oss!