Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

You can add custom colors, gradients, hatchings, two color patterns and image patterns to the default lists for later use.

Så här använder du det här kommandot...


Ingen

Do not fill the selected object.

Colors

Select a color to apply, save the current color list, or load a different color list.

Markera den typ av fyllning som du vill tilldela det markerade ritobjektet.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Stötta oss!