Yta

Ange fyllningsegenskaper för det markerade ritobjektet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Area.

On Line and Filling bar, click

Icon Area

Yta


Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Skugga

Add a shadow to the selected drawing object, and define the properties of the shadow.

Transparens

Anger genomskinlighetsalternativ för det markerade objektets fyllning.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Stötta oss!