Linjeslut

Redigera eller skapa linjeslut.

You can add arrow styles to the start or end of a line using the Line tab of the Line dialog.

Så här använder du det här kommandot...

Right-click a selected object - choose Line - Arrow Styles tab.

Icon Line

Linje


Manage Arrow Styles

Lets you add, rename, delete, save and load arrow styles.

Style name

Visar namnet på det markerade linjeslutet.

Linjeslut

Välj en symbol för ett fördefinierat linjeslut i listrutan.

Lägg till

Du kan definiera ett eget linjeslut genom att markera ett ritobjekt i dokumentet och sedan klicka här.

Rename

Ändrar namn på det markerade linjeslutet.

Ta bort

Raderar markerat/markerade element efter bekräftelse.

Läs in linjesluttabell

Importerar en lista med linjeslut.

Spara linjesluttabell

Sparar den aktuella listan med linjeslut så att den kan laddas senare.

Förhandsgranskningsfält

Visar förhandsgranskning av det aktuella urvalet.

Stötta oss!