Linje

Ange formateringsalternativ för en markerad linje eller en linje som du tänker rita. Du kan också lägga till linjeslut i en linje.

Så här använder du det här kommandot...


Linjeegenskaper

Stil

Select the line style that you want to use.

Ikon för radstil

Linjestil

Färg

Select a color for the line.

Ikon för radfärg

Linjefärg

Thickness

Select the thickness for the line. You can append a measurement unit. A zero line thickness results in a hairline with a thickness of one pixel of the output medium.

Ikon för linjetjocklek

Linjetjocklek

Transparens

Ange linjens transparens, där 100 % motsvarar helt transparent och 0 % motsvarar helt ogenomskinlig.

Symbol

Ange alternativ för datapunktssymboler i diagrammet.

Urval

Välj den symboltyp du vill använda i diagrammet. Om du väljer Automatiskt använder LibreOffice standardsymbolerna för den markerade diagramtypen.

Bredd

Ange en bredd för symbolen.

Höjd

Ange en höjd för symbolen.

Anpassa proportionellt

Behåller symbolens proportioner när du anger ett nytt värde för höjd eller bredd.

Linjeslut

Du kan lägga till linjeslut i ena änden eller i båda ändarna av den markerade linjen. Om du vill lägga till ett eget linjeslut i listan markerar du pilen i dokumentet och klickar på fliken Linjeslut i den här dialogrutan.

Stil

Markera det linjeslut som du vill tilldela den markerade linjen.

Bredd

Ange en bredd för linjeslutet.

Mitten

Placerar linjeslutets mittpunkt på den markerade linjens slutpunkt, eller linjeslutens mittpunkter på den markerade linjens slutpunkter.

Synkronisera slut

Uppdaterar automatiskt båda linjesluten när du anger en annan bredd, väljer en annan linjeslutsstil eller centrerar det ena linjeslutet.

Hörn och linjeslut

Hörnstil

Väljer vilken form som ska användas vid linjens hörn. Om vinkeln är liten mellan linjer används en fogad form istället för en fasad form.

Linjeslut

Välj den stil som du vill använda för linjeslut. Den valda stilen används även för inre streck.

Förhandsgranskningsfält

Visar förhandsgranskning av det aktuella urvalet.

Stötta oss!