Linje

Anger formateringsalternativ för den markerade linjen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Line (Impress and Draw).

Choose Format - Text Box and Shape - Line (Writer).

Choose Format - Object - Line (Calc).

On Line and Filling bar, click

Icon Line

Linje


Linje

Ange formateringsalternativ för en markerad linje eller en linje som du tänker rita. Du kan också lägga till linjeslut i en linje.

Linjestilar

Redigera eller skapa streckade eller prickade linjestilar.

Linjeslut

Redigera eller skapa linjeslut.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Stötta oss!