Beskrivning

Fastslå rubriken och beskrivningen för objektet. Dessa syns med hjälp av tillgänglighetverktug och i alternat markering då dokumentet exporteras.

Så här använder du det här kommandot...

Open the context menu for the object - choose Description.


Rubrik

Fastslå en rubrik. Rubriken används i ALT attributen i HTML element för att hjälpa med tillgägnlighetsverktyg.

Beskrivning

Fastslå en beskrivning. Beskrivningen används i ALT attributen i HTML element för att hjälpa med tillgänlighetsverktyg.

Stötta oss!