Namn

Ger ett namn till det markerade objektet. Du kan sedan använda namnet för att snabbt hitta objektet med Navigator.

Så här använder du det här kommandot...

Open the context menu for the object - choose Name.


Namn

Enter a name for the selected object. The name will be visible in the Navigator.

note

Names must be unique between images, OLE objects and frames in the same document.


Stötta oss!