Name

Ger ett namn till det markerade objektet. Du kan sedan använda namnet för att snabbt hitta objektet med Navigator.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Format - Name.

Från kontextmenyn:

Choose Name.

Från gränssnittet med flikar:

On the Image menu of the Image tab, choose Name.

On the Object menu of the Object tab, choose Name.


Namn

Enter a name for the selected object. The name will be visible in the Navigator.

note

Names must be unique between images, OLE objects and frames in the same document.


Stötta oss!