Distribute Columns Equally

Justerar bredden på de markerade kolumnerna så att de stämmer överens med den bredaste kolumnen i markeringen. Den totala bredden på tabellen kan inte överskrida sidans bredd.

Så här använder du det här kommandot...

Öppna verktygsraden Optimera från tabellraden och klicka på

Ikon

Distribute Columns Equally


Stötta oss!