Dubbelt radavstånd

Ställer in radavståndet i det aktuella stycket till två rader.

Så här använder du det här kommandot...

Open context menu - choose Line Spacing - Double.


Ikon

Radavstånd: 2

Please support us!