Dubbelt radavstånd

Ställer in radavståndet i det aktuella stycket till två rader.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Spacing - Line Spacing: 2.


Icon Line spacing: 2

Radavstånd: 2

Stötta oss!