1,5 rader

Ställer in radavståndet i det aktuella stycket till en och en halv rad.

Så här använder du det här kommandot...

Open context menu - choose Line Spacing - 1.5 Lines.


Ikon

Radavstånd: 1,5

Please support us!