1,5 rader

Ställer in radavståndet i det aktuella stycket till en och en halv rad.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Spacing - Line Spacing: 1.5.


Icon Line spacing: 1.5

Radavstånd: 1,5

Stötta oss!