Enkelt radavstånd

Tilldelar enkelt radavstånd i det aktuella stycket. Detta är standardinställningen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Spacing - Line Spacing: 1.


Ikon för radavstånd: 1

Radavstånd: 1

Stötta oss!