Enkelt radavstånd

Tilldelar enkelt radavstånd i det aktuella stycket. Detta är standardinställningen.

Så här använder du det här kommandot...

Open context menu - choose Line Spacing - Single.


Ikon

Radavstånd: 1

Please support us!