Radavstånd

Specify the amount of space to leave between lines of text in a paragraph.

Så här använder du det här kommandot...

Open context menu - choose Line Spacing.


Enkelt radavstånd

Tilldelar enkelt radavstånd i det aktuella stycket. Detta är standardinställningen.

1,5 rader

Ställer in radavståndet i det aktuella stycket till en och en halv rad.

Dubbelt radavstånd

Ställer in radavståndet i det aktuella stycket till två rader.

Please support us!