Nedsänkt

Minskar storleken på markerad text och sänker ned den under baslinjen.

Så här använder du det här kommandot...

Open context menu - choose Style - Subscript.


Ikon för subskript

Nedsänkt

Stötta oss!