Upphöjd

Minskar den markerade textens teckensnittstorlek och höjer texten ovanför referenslinjen.

Så här använder du det här kommandot...

Open context menu - choose Style - Superscript.


Ikon för superskript

Upphöjt

Stötta oss!