Distribute Rows Equally

Justerar höjden på de markerade raderna så att de stämmer överens med den högsta raden i markeringen.

Så här använder du det här kommandot...

Öppna verktygsraden Optimera från tabellraden och klicka på

Ikon

Fördela rader jämnt


Stötta oss!