Genomstrykning

Ritar en linje genom den markerade texten, eller genom ett helt ord om markören befinner sig i ordet.

Så här använder du det här kommandot...

Open context menu - choose Style - Strikethrough.


Stötta oss!