Understrykning

Underlines or removes underlining from the selected text.

Så här använder du det här kommandot...

Open the menu Format - Text and choose Single Underline or Double Underline.

Icon Underline

Understruken


Om markören inte befinner sig i ett ord blir den nya texten du skriver understruken.

Single Underline

Underlines the selected text with a single line.

Double Underline

Underlines the selected text with two lines.

Stötta oss!