Kursiv

Gör den markerade texten kursiverad. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet kursiverat. Om markeringen eller ordet redan har kursiv stil tas kursiveringen bort.

Om markören inte befinner sig i ett ord och ingen text är markerad så tilldelas teckenformatet den text du skriver.

Så här använder du det här kommandot...

Open context menu - choose Style - Italic.

Icon Italic

Kursiv


Stötta oss!