Stil

Använd det här kommandot om du snabbt vill tilldela teckensnitt i en textmarkering.

Så här använder du det här kommandot...

Open context menu - choose Style.


Om du placerar markören i ett ord och inte gör någon markering används teckensnittet i hela ordet. Om markören inte befinner sig i ett ord och ingen text är markerad så tilldelas teckenformatet den text du skriver.

Fet

Gör den markerade texten fet. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet fetstilt. Om markeringen eller ordet redan är fetstilt tas formateringen bort.

Kursiv

Gör den markerade texten kursiverad. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet kursiverat. Om markeringen eller ordet redan har kursiv stil tas kursiveringen bort.

Understrykning

Underlines or removes underlining from the selected text.

Genomstrykning

Ritar en linje genom den markerade texten, eller genom ett helt ord om markören befinner sig i ordet.

Skuggad

Lägger till en skugga i den markerade texten, eller i ett helt ord om markören befinner sig i ordet.

Upphöjd

Minskar den markerade textens teckensnittstorlek och höjer texten ovanför referenslinjen.

Nedsänkt

Minskar storleken på markerad text och sänker ned den under baslinjen.

Stötta oss!