Merge Cells

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

warning

Att sammanfoga celler kan ge upphov till beräkningsfel i formler i tabellen.


Stötta oss!