Merge Cells

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

warning

Att sammanfoga celler kan ge upphov till beräkningsfel i formler i tabellen.


Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Från kontextmenyn:

Choose Merge Cells.

Från verktygslisterna:

Icon Merge Cells

Sammanfoga celler


Stötta oss!