Sammanfoga

Kombinerar innehållet i de markerade tabellcellerna till en enda cell.

Så här använder du det här kommandot...

tabellraden klickar du på

symbol

Sammanfoga celler


Varningssymbol

Sammanfogade celler kan ge upphov till beräkningsfel i formler i tabellen.


Please support us!