Storlek

Ange teckenstorlek för den markerade texten.

Så här använder du det här kommandot...

Open context menu - choose Size.


Stötta oss!