Marginaljustering

Justerar det/de markerade stycket/styckena mot vänster och höger sidmarginal. Du kan även ange justeringsalternativ för den sista raden i stycket genom att välja Format - Stycke - Justering.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Align Text - Justified.

Open context menu - choose Align - Justified.

Icon Justified

Marginaljusterad


Stötta oss!