Centrerat

Centrerar markerat stycke/markerade stycken på sidan.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Align - Centered (drawing functions).

Open context menu - choose Align - Center.

Icon Centered


Please support us!