Höger

Justerar markerat stycke/markerade stycken mot höger sidmarginal.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Align Text - Right.

Open context menu - choose Align - Right.

Icon Align Right

Högerjusterad


Stötta oss!