Vänster

Justerar markerat stycke/markerade stycken mot vänster sidmarginal.

Sü här använder du det här kommandot...

Choose Format - Align Text - Left.

Open context menu - choose Align - Left.

Icon Align Left

Vänsterjusterad


Please support us!