Vänster

Justerar markerat stycke/markerade stycken mot vänster sidmarginal.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Align - Left (drawing functions).

Open context menu - choose Align - Left.

Ikon

Vänsterjusterad


Please support us!