Vänster

Justerar markerat stycke/markerade stycken mot vänster sidmarginal.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Align Text - Left.

Open context menu - choose Align - Left.

Icon Align Left

Vänsterjusterad


Stötta oss!