Justering (textobjekt)

Det här kommandot visar alla möjligheter att justera textobjekt.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Align (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).


Vänster

Justerar markerat stycke/markerade stycken mot vänster sidmarginal.

Höger

Justerar markerat stycke/markerade stycken mot höger sidmarginal.

Centrerat

Centrerar markerat stycke/markerade stycken på sidan.

Marginaljustering

Justerar det/de markerade stycket/styckena mot vänster och höger sidmarginal. Du kan även ange justeringsalternativ för den sista raden i stycket genom att välja Format - Stycke - Justering.

Stötta oss!